Jag kom, Jag såg, Jag stannade

Att säkerställa tillgång till rätt kompetens är en växande utmaning för metallindustrin. Det är en utmaning som handlar både om att industrin måste vara en attraktiv arbetsgivare och om att säkerställa att rätt kompetens finns att tillgå. Idén bakom projektet Jag kom, jag såg, jag stannade är att metallindustrin behöver arbeta strategiskt och långsiktigt med kompetensförsörjningsfrågor.

Jag kom, jag såg, jag stannade är ett paraplyprojekt som finansieras dels från Metalliska material och dels från regeringens strategiska samverkansprogram för nya material och uppkopplad industri.

Som ett första steg genomfördes en kartläggning av alla pågående initiativ runt om i landet kopplat till just kompetensförsörjning och attraktivitet inom projektet Attraktivitet och strategisk kompetensförsörjning, ASK. Resultatet från den kartläggningen visade att det då, 2017, minst 90 olika initiativ runt om i landet som på olika sätt syftade till att öka metallindustrins långsiktiga kompetensförsörjning. En slutsats från detta arbete var att det saknas en struktur för en kontinuerlig och transparent kännedom om pågående projekt och initiativ inom området för kompetensförsörjning och attraktivitet.

Kartläggningen finns i sin helhet här: https://www.metalliskamaterial.se/globalassets/2-natverk/jernkontoret_kartlaggning_a4_webb2.pdf.

2017 genomfördes en utlysning om stöd för insatser som syftar till att stärka metallindustrins kompetensförsörjning, där totalt nio projekt fick bidrag. I tabellen nedan listas de projekt som genomförs och har genomförts inom Jag kom, jag såg, jag stannade, samt länkar till respektive projekts sida på Metalliskamaterial.se.

Utöver att genomföra utlysningar och projekt inom Jag kom, jag såg, jag stannade görs en rad branschövergripande insatser för att på ett övergripande sätt stärka branschens attraktivitet. Exempel på detta är etablering av ett nätverk för kvinnor som jobbar inom metallindustrin, Metallkvinnor, och ett samarbete med designern Naim Josefi som designar klänningar i stål.

Paraplyprojektet drivs av en projektgrupp på Jernkontoret och en referensgrupp har knutits till vissa delar av projektet.

Projekttitel

Projektledare

Status

Länk till projektets kort på metalliskamaterial.se

FÖSA: Få ett öga för stålarbete

Martin Arvidsson

Pågår

https://www.metalliskamaterial.se/sv/forskning/mm2018-1-fa-ett-oga-for-stalarbete-fosa/

 

ARB4.0: Attraktiva arbetsplatser genom industri 4.0

Jan Johansson

Pågår

https://www.metalliskamaterial.se/sv/forskning/attraktiva-arbetsplatser-genom-industri-4.0-arb4.0/

UppFas: Utbildning inom produktion av metallpulver – framtidens arbetskraft i Sverige

Christopher Hulme-Smith

Pågår

https://www.metalliskamaterial.se/sv/forskning/upp-fas/

VIFI: Väcka Intresset hos Framtidens Ingenjörer

Johan Eriksson

Pågår

https://www.metalliskamaterial.se/sv/forskning/mm2018-1-vacka-intresset-hos-framtidens-ingenjorer-vifi/

COBRA: Kompetens Mässing

Stefan Heino

Pågår

https://www.metalliskamaterial.se/sv/forskning/mm2018-1-kompetens-massing-cobra/

UrbanKoll: Urbanisering och formalisering av Järnkoll

Robert Eriksson

Pågår

https://www.metalliskamaterial.se/sv/forskning/mm2018-1-urbanisering-och-formalisering-av-jarnkoll-urbankoll/

IKIS: Utveckling av inspirerande och kunskapsutvecklande innovations-miljöer för stål och metaller i en hållbar värld

Patrick Olsson

Pågår

https://www.metalliskamaterial.se/sv/forskning/mm2018-1-utveckling-av-inspirerande-och-kunskapsutvecklande-innovationsmiljoer-for-stal-och-metaller-i-en-hallbar-varld/

ASKII: Attraktivitet och Strategisk Kompetensförsörjning II

Patrik Svanängen

Pågår

https://www.metalliskamaterial.se/sv/forskning/mm2018-1-attraktivitet-och-strategisk-kompetensforsorjning-ii-ask-ii/

 

Frida: Framtidens medarbetare i dagens stålindustri

Ida Nilsson

Pågår

https://www.metalliskamaterial.se/sv/forskning/framtidens-medarbetare-i-dagens-stalindustri-frida/

 

MetallKompetens

Stefan Heino

Avslutat

https://www.metalliskamaterial.se/sv/forskning/metallkompetens1/

 

Like an Engineer

Tommy Ekholm

Avslutat

https://www.metalliskamaterial.se/sv/forskning/like-an-engineer1/