Utveckling av kvalitetssäkrad plattform med digitala test för industriteknisk gymnasieutbildning (DQAS)

För att säkerställa en utbildningsnivå och för att kontrollera kunskaper hos elever används prov. Dessa prov är i de flesta fall i pappersformat och rättas manuellt av läraren som tar mycket tid i anspråk. Det kan också variera i bedömningen mellan klasser, vilket gör att eleverna ej uppnår samma utbildningsnivå och kunskaper som de borde.

För att säkerställa att läraren får mer tid med eleverna och att kunskapsnivån är på samma nivå för alla elever föreslår projektet att utbildningsriktlinjerna för Internationell svetsare (IW) implementeras i en onlineplattform.

Förväntade effekter och resultat

För de olika nivåerna inom IW kvalitetssäkras innehållet genom granskning av branschen och av skolor som är tänkta att använda systemet Genom att använda dessa internationella riktlinjer med provfrågor på en onlineplattform säkerställs att det sker en konstant revidering av frågedatabasen, att alla får samma frågor oavsett land, att alla får samma bedömning då frågorna rättas automatiskt, att läraren får mer tid till elevinteraktion samt att diplomering sker direkt i plattformen.

När dessa punkter uppfylls säkerställs att deltagande skolor uppfyller minimikraven för utbildningen samt att personal med rätt kvalifikationer kan anställas oavsett vart i världen företaget verkar.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i fem arbetspaket.

AP1: Definition och uppbyggnad samt framtagande av frågor/svar

AP2: Programmering av online verktyg/portal

AP3: Utvärdering steg 1

AP4: Utvärdering steg 2

AP5: Analys av genomförandegrad

 

Koordinator: Svetskommissionen

Projektets löptid: 2021-2022