Attraktiva arbetsplatser genom Industri 4.0 (ARB4.0)

Projektet syftar till att forma rekommendationer för både attraktiva arbetsplatser och kompetensutveckling i en högteknologisk industriell kontext som präglas av Industri 4.0. Projektet väljer att fokusera på framtidens kontrollrumsarbete och underhållsarbete då dessa bedöms komma att påverkas och behöva förändras av teknikutvecklingen. Den nya tekniken kommer att innebära att gränserna mellan arbetare, tjänstemän och entreprenörer förändras.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet kommer att få formen av rekommendationer för hur utvecklingen av Industri 4.0 kan hanteras på ett bra sätt, dels genom utveckling av arbetsorganisation och arbetsplatser och dels genom kontinuerligt lärande.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i sju arbetspaket

AP 1: Industri 4.0 i metallindustrin

AP 2: Entreprenörer

AP 3: Framtidens kontrollrumsarbete

AP 4: Framtidens underhållsarbete

AP 5: Kompetensutveckling

AP 6: Facket och Industri 4.0

AP 7: Summering och generalisering

Koordinator: Luleå tekniska universitet