Åtta nya projekt inom Metalliska material

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material satsas nu cirka 59,4 miljoner kronor i programmets utlysning ”Språngbräda till framtidens metalliska material – Steg 2”. Det är åtta nya forskningsprojekt som nu har beviljats stöd från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.

Utlysningen är den andra av två, som syftar till att svensk metall- och verkstadsindustri ska ta plats i den absoluta tekniska, ekonomiska och miljömässiga framkanten genom nu framväxande teknologier och nya angreppssätt.

För att vara konkurrenskraftig och hållbar behöver svensk metallindustri alltid använda bästa möjliga lösningar. Den här utlysningen har vi gjort för att ge industrin möjligheter att titta närmare på den teknik som kommer ”runt hörnet” och vilka problem den kan bidra till att lösa. Som väntat blev det en del AI och lösningar för vätgassamhället i portföljen, men också annat spännande som kan vara viktigt att vi tar med oss in i framtiden, säger Gert Nilsson, Programchef för Metalliska material.

 

De beviljade projekten är:

SMART-CAST II

SMART-CAST II ska slå samman avancerade mätsystem, inklusive kokilltemperatursensor och strängjutningsmätningar genom en robust, snabb och pålitlig AI modell för att öka flexibiliteten och utbytet under stränggjutning.

SMART-CAST II har en total budget på 13,6 miljoner kronor, varav 5,8 miljoner kronor kommer från Vinnova.

HYMECH II

HYMECH II ska utvärdera effekten av vätegas på de mekaniska egenskaperna hos metaller under relevanta driftsförhållanden motsvarande vätsgas-lagring och transport, fordons- och kraftgenerering.

HYMECH II har en total budget på 10 miljoner kronor, varav 4,8 miljoner kronor kommer från Vinnova.

UTREST

UTREST ska utveckla en ny mätteknik för detektion av olika restspänningsnivåer i metaller vilket medför en ökad förståelse för hur processer och processparametrar påverkar restspänningsnivån i materialet.

UTREST har en total budget på ca 4,4 miljoner kronor, varav 2,12 miljoner kronor kommer från Vinnova.

YTFEL 2

YTFEL 2 ska utveckla och implementera en kamerabaserad teknik, som automatiskt kan fotografera, detektera, identifiera och klassificera ytfel on-line.

YTFEL 2 har en total budget på 7,4 miljoner kronor, varav 3,5 miljoner kronor kommer från Vinnova.

LUV 2

Vätgas framtid som en livskraftig energikälla begränsas av den nuvarande svårigheten att lagra och transportera effektivt och säkert eftersom det kräver högtryckstankar. LUV II hjälper till att lösa detta problem genom att introducera en ny bärande isotrop lättviktsstruktur, som kan hantera högt tryck och ger extremt hög energitäthet.

LUV 2 har en total budget på 10,7 miljoner kronor, varav 5,4 miljoner kronor kommer från Vinnova.

UGAF

UGAF kommer att undersöka ett nytt och innovativt sätt att foga, som både är resurseffektivt och främjar ny grön teknik. Detta kan vara språngbrädan som behövs för att initiera hårdlödningsrelaterad forskning och utveckling i Sverige.

UGAF har en total budget på 4,8 miljoner kronor, varav 2,4 miljoner kronor kommer från Vinnova.

FlatPrint

Projektet FlatPrint ska undersöka om det är möjligt att genom pulverbaserad additiv tillverkning producera stålbandprodukter med potential för svenska företag att öka sin konkurrensförmåga internationellt.

FlatPrint har en total budget på 1,9 miljoner kronor, varav 1 miljon kronor kommer från Vinnova.

ALL4HYDRO II

Den effektiva användningen av väte som en grön energibärare möjliggör många nya teknologier med minskat eller noll koldioxidavtryck i industrin och samhället. Det övergripande syftet med ALL4HYDRO II att designa och utveckla högpresterande legeringar som är hållbara i vätemiljön mot väteförsprödning.

ALL4HYDRO II har en total budget på 6,6 miljoner kronor, varav 3,3 miljoner kronor kommer från Vinnova.