Tillverkning med Lasersvetsfogning, och ultraljudsmätning, på vätgaslagringsenheter (LUV II)

Vätgas framtid som en livskraftig energikälla begränsas av den nuvarande svårigheten att lagra och transportera effektivt och säkert eftersom det kräver högtryckstankar. Projektet LUV II hjälper till att lösa detta problem genom att introducera en ny bärande isotrop lättviktsstruktur, ILS som kan hantera högt tryck och ger extremt hög energitäthet. Modeller och höghållfasta stållegeringar har utvecklats för denna struktur.

Den största tekniska utmaningen för industriella tillämpningar är en lämplig industriell sammanslagningsprocess för den utvecklade strukturen. En sådan process måste uppfylla följande krav: liten påverkan på det höghållfasta stålet, bra fogstruktur och relativt snabb tillverkningsprocess.

Förväntade effekter och resultat

I det tidigare förstudieprojektet LUV utvecklades en ny laserbaserad svetsprocess där tillsatsmaterial förplacerades i svetsfogarna som en möjlig lösning. Två till nya tekniker har utvecklats med potential att förbättra produktiviteten och sänka energibehovet för svetsning. Att utvärdera teknikerna (till exempel med höghastighets- och värmekamera) är en vetenskaplig och teknisk utmaning. Den som är mest lämplig kommer att vidareutvecklas mot implementering, också med avseende på stabilitet, morfologi och erhålla lämplig mikrostruktur. Andra aspekter som industriell implementering, designanpassning och strukturanalys måste också beaktas. En central del av projektet är att utveckla och utvärdera en oförstörande metod baserad på ultraljud, för verifiering av svetsförbanden vid tillverkning samt för övervakning under drift.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i elva arbetspaket.

AP1: Planning and coordination

AP2: Preparation for project start

AP3: Concept development of energy-efficient and productive joining method

AP4: Development of ultrasonic measurement methodology

AP5: Further development of suitable welding method

AP6: In-line acoustic measurement and implementation of machine learning

AP7: Adapting welding method to industrial conditions

AP8: Creation of ultrasonic measurement database of joints

AP9: Preparation for industrial implementation

AP10: Demonstrator evaluation

AP11: Establishing joining and ultrasonic measurement methods

 

Koordinator: Luleå Tekniska Universitet

Projektets löptid: 2022–2025

Förstudieprojektet LUV