Utveckling av Gas-Assisterad Fogning (UGAF)

En stor del av den svenska tillverkningsindustrin behöver effektiv hårdlödning för att kunna foga sina material, till exempel värmeväxlare av aluminium eller stål, batteriaggregat och skärverktyg. Trots detta bedrivs ingen dedikerad forskning av hårdlödning i Sverige, vilket begränsar innovation och bromsar nyttjandet av framväxande tekniker. Projektet UGAF kommer att undersöka ett nytt och innovativt sätt att foga, som både är resurseffektivt och främjar ny grön teknik. Detta kan vara språngbrädan som behövs för att initiera hårdlödningsrelaterad forskning och utveckling i Sverige.

Förväntade effekter och resultat

Det övergripande syftet med projektet UGAF är att undersöka och utveckla en ny fogningsmetod som bygger på CVT-teknik (Chemical Vapor Transfer). Målet är att leverera den forskningsgrund och de stöd som behövs för att konceptet ska påbörja industriellt driven forskning och utveckling.

Den föreslagna fogningsmetoden bygger på CVT-teknik, vilket har potential att i ett enda processteg kombinera effektiv oxidborttagning och optimala fogegenskaper i industriell batch-tillverkning. CVT gör det möjligt att genom gas införa oxidavlägsnande och smältpunktssänkande ämnen direkt på det material som skall fogas, vilket innebär att man undviker många av dagens begränsningar, som exempelvis korrosionskänsliga lod.

Denna teknik för Gas-Assisterad Fogning förenar ugnshårdlödning med diffusionsfogning, och kombinerar därmed skalbarhet med prestanda.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i fem arbetspaket.

AP1: Materials development

AP2: Gases and interactions

AP3: Modelling

AP4: Scalability

AP5: Management and dissemination

 

Koordinator: Lund University

Projektets löptid: 2022–2025