(SMART-CAST II)

Projektet SMART-CAST II ska slå samman avancerade mätsystem, inklusive kokilltemperatursensor och strängjutningsmätningar genom en robust, snabb och pålitlig AI modell för att öka flexibiliteten och utbytet under stränggjutning. Projektet är en fortsättning på förstudieprojektet SMART-CAST.

Avancerade och nischade stålsorter spelar en nyckelroll i Sveriges ekonomi. Dessa sorter är svåra att gjuta och behöver optimerade processer för att minimera defekter. Förbättring av kvalitet kräver avancerade processkontrollsystem i realtid för att möjliggöra ögonblicklig återkoppling till stränggjutningsmaskinen. Detta förutsätter ett integrerat system för processövervakning vilket kombinerar kokilltemperatur och mätning av ämnets ytkvalitet. Implementering av ett sådant tillvägagångssätt kräver Artificiell Intelligens (AI) modeller som är kapabla att hantera den stora mängden data som generas i realtid.

Förväntade effekter och resultat

SMART-CAST II:s modell kommer att ge optimerade processfönster, med markant kortare datahanteringstider och detaljerad kvalitetsåterkoppling till kontrollrummet samt informera nedströmsprocesserna såsom värmning och valsning. Utöver detta kommer optimerade processfönster leda till en minskad materialåtgång i form av svinn samt förbättrad ytkvalitet på produkten. Bättre ytkvalitet möjliggör för direkt chargering av den gjutna produkten till valsning vilket undviker/minimerar behovet av uppvärmning vilket således sparar energi.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i nio arbetspaket.

AP1: 1st measurement campaign and collection of process data SSAB

AP2: Design, development and installation of monitoring systems at SMT caster

AP3: 1st measurement campaign and collection of process data SMT

AP4: Analyzing of the obtained process data from industrial trials at SSAB

AP5: Analyzing of the obtained process data from industrial trials at SMT

AP6: Installation of FBG sensors into SSAB second mould and gathering supplementary process data

AP7: Development of Artificial Intelligence (AI) models

AP8: Final plant trials and asses the validity of Support Decision System

AP9: Project administration, result evaluation, future activities and reporting

 

Koordinator: Swerim

Projektets löptid: 2022–2025

Förstudieprojektet SMART-CAST