Vätgasinducerade degradering av mekaniska egenskaper i nya applikationer (HYMECH II)

Vätgastekniker är oerhört viktiga för att nå målet om ett fossilfritt samhälle. Metalliska material kommer att användas för bearbetning, transport och lagring av vätgas (H2), men det eventuella upptaget av väte i metaller kan leda till väteförsprödning (HE) vilket kan leda till katastrofala och förtida haverier. För att underlätta användningen av vätgastekniker och säkerställa en säker användning av vätgasutrustning är data och förståelse för beteendet hos metaller i kontakt med H2 nödvändig.

Förväntade effekter och resultat

Projektet HYMECH II är en fortsättning på förstudien HyMech, där parametrarna för olika H2-applikationer och relevanta mekaniska provningsmetoder identifierades. HYMECH II syftar till att använda resultatet från förstudien för att utvärdera effekten av H2 på de mekaniska egenskaperna hos metaller under relevanta driftsförhållanden motsvarande H2-lagring och transport, fordons- och kraftgenerering.

HYMECH II ska göra detta genom att använda en metod för mekanisk provning i H2, kombinerad med slow strain rate testing (SSRT) vid tryck upp till 300 bar och temperatur från -50 till 900 grader C. De material som ska undersökas är rostfria stål, låglegerade stål, nickelbaserat och gjutjärn. Sprickanalys och mätningar av väteupptag ingår också för att fastställa kopplingen mellan legeringstyp, sammansättning, mikrostruktur och känslighet för HE.

Projektets stora konsortium inklusive ståltillverkare, processindustri och slutanvändare syftar till att utveckla och distribuera en öppen guide om materialanvändning för H2-applikationer för att underlätta och påskynda nyttjandet av vätgastekniker i Sverige.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i sju arbetspaket.

AP1: Procurement of materials: Delivery, welding and characterization

AP2: Storage and transport

AP3: Automotive: combustion engines

AP4: Power generation and heating technologies

AP5: Metal-H2 interaction and the effect on HE

AP6: Technical report and open guide on materials for H2 applications

AP7: Project management, reporting and dissemination

 

Koordinator: Swerim

Projektets löptid: 2022–2025

Förstudieprojektet HyMech