Flexibel additiv tillverkning av stålbandsprodukter (FlatPrint)

Projektet FlatPrint ska undersöka om det är möjligt att genom pulverbaserad additiv tillverkning producera stålbandprodukter med potential för svenska SME-företag att öka sin konkurrensförmåga internationellt.

Förväntade effekter och resultat

Ingångsmaterial för rakelblad till tryckerier och sågblad för trä/metall/livsmedel görs idag av stora stålverk som har varm- och efterföljande kallvalsanläggningar. I sitt oförädlade tillstånd så ger detta ingångsmaterial relativt små intäkter till stålverken, på grund av små volymer, vilket försvårar utveckling av nischade stålbandsprodukter med en sammansättning som anpassats för applikationen. I stället anpassas befintliga kallvalsade stålbandsprodukter genom efterbehandling för att passa de nämnda applikationerna. Detta medför en tillväxthämmande situation där svenska SME-företag inom tryckeri- och sågindustrierna inte kan bedriva egen materialutveckling på den skalan som krävs för att kunna konkurrera internationellt.

En additiv tillverkningsprocess för stålband skulle kunna innebära printning i ett enda lager pulver. Detta ställer då krav på vad för typ av stödstrukturer som kan tillåtas, om några. Projektets ska sålla fram lovande kandidatlegeringar, printade geometrier, processparametrar, valsning/riktningsoperationer och härdning/anlöpning samt andra nödvändiga efterföljande operationer, för att skapa ett underlag för en framtida additiv integrerad tillverkningsprocess för tunna och härdbara stålband.

Additiv tillverkning möjliggör en tillverkning av mycket mindre materialvolymer som i sin tur betyder att materialutveckling går att göra till en rimlig kostnad.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i fem arbetspaket.

AP1: Legeringar

AP2: Geometrier

AP3: Printförsök och vbh

AP4: Valsning

AP5: Applikationstest

 

Koordinator: PrimeBlade Sweden AB

Projektets löptid: 2022–2023