Legeringsutveckling för väterelaterade applikationer; Del II (ALL4HYDRO II)

Den effektiva användningen av väte (H2) som en grön energibärare möjliggör många nya teknologier med minskat eller noll koldioxidavtryck i industrin och samhället. Det finns dock utmaningar i den fullständiga implementeringen av H2 som bränsle- eller energibärare, där infrastrukturen kräver mer utveckling, vilket framgår av att det hittills investerats mer än 300 miljarder dollar globala fram till 2030. Efter det framgångsrika förstudieprojektet ALL4HYDRO är det övergripande syftet med detta projekt att designa och utveckla högpresterande legeringar som är hållbara i vätemiljön mot väteförsprödning (HE).

Hela värdekedjan för H2 kommer att dra nytta av denna forskning, från produktion till lagring och konsumtion i ett spektrum av sektorer från transport eller energi och till och med hushåll.

Förväntade effekter och resultat

ALL4HYDRO II fokuserar på H2-bränsleförbränningsmotorer (H2-ICEs) som en av de framväxande teknologierna inom transportsektorn, såväl som H2-gastankar. Följaktligen integrerar projektet teoretisk modellering (med hjälp av beräkningstermodynamik i moderna legeringar med flera huvudelement, och utveckling av screeningalgoritmer med hög genomströmning för fasformationer och förutsägelse av egenskaper) med experimentell validering (legeringsproduktion, karakterisering och testning av HE-beteende). Projektet kommer också att testa implementeringen av konceptet genom att testa en demonstratör på slutanvändarplatsen.

Resultaten som erhålls i detta projekt kommer att påverka och förbättra effektiviteten och säkerheten i H2-värdekedjan, vilket gör det möjligt att minska de associerade kostnaderna och därmed göra denna framväxande energikälla mer konkurrenskraftig mot befintliga lösningar som fossila bränslen.

 

Koordinator: Tekniska Högskolan i Jönköping

Projektets löptid: 2022–2025

Förstudieprojektet ALL4HYDRO