Oförstörande restspänningsmätning med ultraljud i metalliska material (UTREST)

Projektet UTREST övergripande syfte är att utveckla en ny mätteknik för detektion av olika restspänningsnivåer i metaller vilket medför en ökad förståelse för hur processer och processparametrar påverkar restspänningsnivån i materialet.

Restspänningar i metalliska material kan uppstå i varierande grad efter olika typer av processteg eller processparametrar. Detta kan försvåra vidareförädling av materialet samt påverkar den slutliga produktens prestanda i form av försämrade utmattningsegenskaper. Idag finns ingen mätmetod som är tillräckligt snabb, tillförlitlig eller robust för att kunna mäta restspänningar vilket på så sätt försvårar processutvecklingen då återkoppling till operatörer ej är möjlig.

Resultat och förväntade effekter

Med en oförstörande mätmetod anpassad för on-line-mätning av restspänning möjliggörs realtidsövervakning av förändringar i materialet vilket kan återkopplas till processoperatörerna. Detta möjliggörs genom att uppfyllaprojektmålen att utveckla en (i labb) validerad och robust modell som kopplar ihop ultraljudsdata och restspänningsnivå i stål, tillämpa restspänningsmodellen för en transient demonstrator och en on-line demonstrator hos SSAB Oxelösund samt funktionstest av hårdvara hos SSAB i Oxelösund.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i fem arbetspaket.

AP1: Projektkoordinering

AP2: Experimentell labb-studie

AP3: Transient demonstrator

AP4: On-line demonstrator hos SSAB Oxelösund

AP5: Plan för industriell implementation och resultatspridning

 

Koordinator: Swerim

Projektets löptid: 2022–2024