Relevant testmetod för blyfri mässing (ReTestBrass)

Delprojektet ReTestBrass ska ta fram underlag för en ny metod för att utvärdera blyfria mässing. Projektet omfattar metodikutveckling med fokus på att förstå hur materialet fungerar och att omsätta detta för att accelerera korrosionsförloppet och förutse materialets långsiktiga egenskaper. Utvecklingsarbetet sker i nära samarbete mellan forskare och industri.

Mässingsindustrin står mitt i en omställning att fasa ut bly med minimal negativ påverkan på den nuvarande cirkulära modellen och produkternas egenskaper. Inom OPTIBRASS, ett tidigare projekt inom Metalliska material, kartlades korrosion i tappvatten och miljö enligt ISO 6509. Efter projektet har ny information tillkommit som tyder på att ISO 6509 inte är lämplig för blyfria legeringar eftersom standardförsök och erfarenhet från installationer och riggtest inte överensstämmer.

Metodutvecklingen måste ske skyndsamt eftersom majoriteten av legeringarna lämpliga för nordiskt vatten i praktiken kan förbjudas inom EU under 2026, enligt det senaste förslaget från EU-kommissionen.

Förväntade effekter och resultat

ReTestBrass ska ta fram underlag för standardiserad metod för att utvärdera korrosionsbeständighet hos blyfria mässingslegeringar. Projektet omfattar metodikutveckling med fokus på att förstå hur det blyfria materialet fungerar och hur denna kunskap kan omsättas för att accelerera korrosionsförloppet och förutse materialets långsiktiga egenskaper.

Planerat upplägg och utförande

Delprojektet är uppdelat i fyra arbetspaket.

AP1: Analys av fältobjekt

AP2: Korrosionsmekanismer i accelererade förlopp och korrosionsinitiering i mikrostrukturen

AP3: Variation av testparametrar för utformning av testmetod

AP4: Slutrapport/koordinering/Seminarium

 

Koordinator: RISE

Projektets löptid: 2023 – 2024