Klimatsmart högpresterande aluminiumplåt (KlimAI)

Den höga andelen primärmaterial i plåt resulterar i ett betydande koldioxidavtryck i plåtprodukter som ofta används inom transportindustrin. Projektet KlimAl har syftet att göra en djupare analys och identifiera kritiska spårelement som påverkar rekristallisation och deformationshärdning, som är kritiska för både framställningsbarheten och genom en kreativ process och materialinnovation skall den resulterandeformbarheten av plåten göras.

Aluminiumplåtinnehållet i en bil är kring 30 kg/bil och med 66 miljoner bilar tillverkade årligen ger detta 31 878 kiloton koldioxid. Användning av 100 procent återvunnen plåt kan minska detta till 990 kiloton globalt. Med grön el skulle det kunna bli noll. För att gå mot en hållbar industri är det viktigt att öka användningen av återvunna aluminiumlegeringar.

Förväntade effekter och resultat

Projektets mål ska uppnås genom att optimera både legeringen och processvägen för att möjliggöra en mer flexibel skrotmix med ett minimalt koldioxidavtryck och en maximerad stabilitet med varierande kvalitet på inkommande råvaror. Detta uppnås genom en kreativ kombination av både material- och processinnovation.

KlimAl kommer också att kartlägga vägen till ett koldioxidavtryck för att nå slutspelet med noll klimatpåverkan från plåtprodukter med återvunnet aluminium. Alla parter i en potentiell leveranskedja kommer att vara involverade med en råvaruleverantör, en plåtproducent, en utrustningsutvecklare, en producent och en slutanvändare.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i sex arbetspaket.

AP1: Administration

AP2: Alloy design criteria and principle

AP3: Practical alloy fabrication and preliminary tests

AP4: Formability analysis

AP5: Demonstrator forming

AP6: Disseminaton of results

 

Koordinator: Tekniska högskolan i Jönköping

Projektets löptid: 2022–2025