Removal of weld oxides (REWOX)

Projektet REWOX syftar till att verifiera nyare rengöringsmetoder, som elektrolytisk rengöring och laserablation, i jämförelse med konventionella metoder. Korrosionstestning kommer att användas som främsta utvärderingsmetod. Projektet kommer resultera i att industrin får mer effektiv materialanvändning med låg miljöbelastning och lång livslängd av svetsade rostfria konstruktioner genom fullgott korrosionsmotstånd även i svetsar.

Svetsoxider kan påverka korrosionsmotståndet för rostfria stål negativt, kemisk betning eller mekaniska processer används ofta för att ta bort dem. Problemet med betningsmetoder är att de är skadliga för miljön och operatören, speciellt under svetsning i fält eller reparationsarbete. Det är även svårare att utföra korrekt på högre legerade rostfria stål då det krävs längre tid och högre koncentration. Det finns även en risk för överbetning som leder till försämrat korrosionsmotstånd. Mekaniska rengöringsmetoder är mindre effektiva och kan leda till ej fullgott korrosionsmotstånd. De innebär även en risk för att skada ytan genom kontaminering eller repning, vilket leder till initiationspunkter för korrosion.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att resultera i en guide för hur en rengöringsprocedur tas fram för svetsade material och svetsmetoder. Rengöringsproceduren för borttagande av svetsoxider kommer innehålla utförande, parameterinställning, rengöringstid, undvikande av påverkan på grundmaterialet och bedömning av rengjord yta som godkänd eller icke godkänd. Relevanta applikationer kommer användas som demonstratorer. En jämförande miljöanalys ur ett livscykelperspektiv, samt arbetsmiljö kommer att inkluderas. Målet är att industrin ska få underlag för fler godkända rengöringsmetoder i relevanta standarder.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i sex arbetspaket.

AP1: Planering av testmatris

AP2: Svetsning

AP3: Rengöring

AP4: Utvärdering med fokus på korrosionsprovning

AP5: Bedömning av rengöringsmetodernas påverkan på miljö och arbetsmiljö

AP6: Resultatspridning och projektledning

 

Koordinator: Swerim

Projektets löptid: 2022–2025