Förbättrad livslängd hos bladfjädrar för elektrifierade tunga fordon (ID-LEAF)

Projektet ID-LEAF ska förbättra livslängden hos bladfjädrar för elektrifierade tunga fordon. Tillvägagångssättet för att göra detta är att introducera nya avancerade höghållfasta stål samtidigt som man optimerar värme- och ytbehandlingen för den specifika applikationen.

Förväntade effekter och resultat

Bladfjädrar är en viktig del av fjädringssystemet på alla vägfordon och utsätts för betydande dynamiska krafter, vilket kräver mycket utmattningsbeständiga material. Samtidigt ställs krav på hög energieffektivitet och speciellt för elektrifierade fordon innebär detta krav på en hög nyttolast vilket medför att bladfjädrarna utsätts för högre belastningar vilket kräver nya designkoncept och vidare materialutveckling.

I ID-LEAF så kommer nya material och tillverkningsmetoderna för nästa generations bladfjädrar för elektriska tunga fordon att valideras. Nya avancerade höghållfasta stål kan potentiellt används i en rad olika tillämpningar, särskilt inom fordonsindustrin och resultaten som genereras i projektet är till stor del generisk och bör vara lätta att använda även för andra tillämpningar.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i fem arbetspaket.

AP1: Project coordination, dissemination of results and in-depth literature analysis

AP2: Material supply, Test specimen manufacturing and Heat treatment

AP3: Mechanical surface hardening processes and residual stress measurements

AP4: Evaluation of fatigue and fracture properties

AP5: Case-study: leaf spring demonstrator

 

Koordinator: Linköpings universitet

Projektets löptid: 2022–2025