Tillämpad Skrotprecision (SKROTPRECISION)

Tillämpad skrotprecision kombinerar funktioner för simulering, statistisk analys och processoptimering i befintlig programvara för att öka kunskapen om föroreningar och legeringsämnen i olika typer skrot av utvalda skrotklasser. Denna kombination av metoder är ny och med förbättrad kunskap kan säkerhetsmarginaler i chargerecept minskas och mer av det svenska skrotet utnyttjas även till kvalificerade produkter.

Behovet motiveras av att SSAB kommer att övergå till skrotbaserad tillverkning och H2 Green Steel tillkommer som ny skrotanvändare i Sverige.

Förväntade effekter och resultat

Projektet genomförs i två etapper, där etapp 1 fokuserar på kunskap om skrotkvalitet och etapp 2 på receptförändringar som utnyttjar den nya kunskapen. Båda etapperna innehåller dock element av båda områdena.

Koordinator och forskningsutförare är Kobolde & Partners AB som har utvecklat den programvara som används och som kommer utveckla den vidare under projektet. Deltagande företag bidrar med data, smältförsök för att verifiera analysresultat och fullskaleförsök där nya recept provas som bättre utnyttjar de studerade skrotklasserna. Företagen avser även föra diskussioner med skrotleverantörer om förslag till åtgärder för att förbättra skrotkvaliteten.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i tolv arbetspaket.

AP0: Projektadministration

AP1: Resultatspridning/kommunikation

AP2: Metodformulering 1

AP3: Systemanpassning 1

AP4: Dataninsamling 1

AP5: Dataanalys, rapportering och utvärdering 1

AP6: Skrottester

AP7: Metodformulering 2

AP8: Systemanpassning 2

AP9: Datainsamling 2

AP10: Dataanalys, rapportering och utvärdering 2

AP11: Chargetester + Kompletterande skrottester

 

Koordinator: Kobolde & Partners

Projektet löptid: 2022–2025