Förbättrade blyfria mässingsprodukter genom optimering längs värdekedjan (OPTIBRASS)

Mässing är traditionellt legerad med bly för att förbättra skärbarhet och gjutning. På grund av hälso- och miljörisker förväntas bly att bli förbjuden inom det närmaste decenniet. Användning av blyfria legeringar är mycket begränsat på grund av högre materialkostnader, gjut- och skärbarhetsproblem, och det är därför nödvändigt för den svenska mässingsindustrin att utveckla system för blyfrimässing genom hela värdekedjan. Projektet kommer främst att fokusera på downstream processer från materialproduktion till slutprodukter, vilka har identifierats som stora hinder för en bred användning av blyfrimässing.

Förväntade effekter och resultat

Projektets mål är inte bara att minska blyinnehållet i mässing för att möta eller överträffa nuvarande och framtida regler och krav, utan att även uppnå ökade egenskaper för slutprodukten, och detta med minimal ekonomisk påverkan. Som ett resultat av projektet kommer högpresterande kostnadseffektiva komponenter baserade på blyfrimässing att introduceras på marknaden på ett konkurrenskraftigt sätt. Detta kommer att möjliggöra en framgångsrik övergång till blyfritt material och ge den svenska mässingsindustrin förutsättningar för tillväxt och internationellt tekniskt ledarskap.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i fyra arbetspaket:

AP1: Alloy selection, requirements and assessment methods

AP2: Optimized production routes for lead-free alloys

AP3: Adaptation of manufacturing systems for optimized production of lead-free components

AP4: Project management and results dissemination

Koordinator: RISE KIMAB