Gassammansättning med THzspektroskopi (THzGas)

Förbättrad processtyrning och förbättrade hjälpmedel för processoperatörer är en viktig del av utvecklingen av svensk industri. Stål och metallindustrin innehåller processavsnitt som kan optimeras med avseende på resurseffektivitet vid tillverkningen och genom ökad processövervakning potential till ökad kvalité på slutprodukten. I THzGas utvärderas en modern mätutrustning med potential att mäta i realtid ute i industrins processgaser.

Genom en online-mätning av processgaser finns förutsättningarna dynamisk styrning av högtemperaturprocesser, det vill säga kontinuerligt kunna styra processerna utifrån händelser som avspeglar sig i förändringar i gassammansättningen.

Förväntade effekter och resultat

Utrustningen analyserar gasen med elektromagnetiska våglängder som mäter en processgas som kolmonoxid till koncentration och temperatur. Under laborativa förhållanden utvärderas tekniken i en laborationsugn med temperatur och gassammansättning som förekommer i processer inom stål och metallindustrin. Den laborativa studien kommer att ge grunden för en eventuell ansökan som innebär fortsatt utredning av tekniken med implementation av mätutrustningen i industriella processer för mätning av processgaser i realtid och presentera en styrindikering till processoperatörerna av till exempel LD-konverter, AOD-konverter, lågschaktugn eller ljusbågsugn.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är indelat i fyra arbetspaket.

AP1: Bakgrundsanalys

AP2: Laboratoriestudier

AP3: Utvärdering av resultat

AP4: Fullstort projektförslag

 

Koordinator: Swerim

Projektets löptid: 2021 - 2022