Material- och kostnadseffektiva optimerade stålkonstruktioner för lång utmattningslivslängd (LONGLIFE)

Projektet LONGLIFE ska möjliggöra nya, mer hållbara och resurseffektiva stålkonstruktioner för vår infrastruktur. Detta genom att fullborda arbete kring optimerade balksystem med korrugerade liv för utmattningsbelastade stålkonstruktioner, samt möjliggöra att dessa och andra konstruktioner kan designas och tillverkas med vädertåliga material med låga underhållskostnader, lång livslängd och maximalt materialutnyttjande.

Förväntade effekter och resultat

För både rostfria och väderresistenta stål saknas viktiga dimensioneringsunderlag i dagens Eurokods, denna lucka ska projektet lösa genom att ta fram relevanta dimensioneringsdata och underlag till Annex för Eurokod 3. Projektkonsortiet har internationell samverkan med IIW och ECCS/CEN vilket underlättar implementering.

Via LONGLIFE ska balksystemen optimeras slutligt och verifieras för utmattning, underlag tas fram för rostfria och väderresistenta stål till Eurokod och Guidelines skapas och kunskapsspridas. Två högskolor, ett forskningsinstitut, en branschorganisation, beställare och 8 företag samverkar i arbetet att ta fram nya mer hållbara och optimerade stålkonstruktioner för infrastruktur och marin miljö.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i sex arbetspaket.

AP1: Design och optimering av balkar med trapetsprofilerade liv

AP2: Produktion

AP3: Verifiering genom provning

AP4: FE-simuleringar och modellutveckling

AP5: LCC/LCA bro

AP6: Projektledning & Resultatspridning

 

Koordinator: Swerim

Projektets löptid: 2022–2025