Stirlingsolmottagare (STISOM)

STISOM

Syfte och mål

Projektet handlade om att tillämpa kunskaper om nya metaller, utveckling av nya metoder för att förbättra effektiviteten, höja temperatur och livslängd, samt för att ha en jämnare temperaturfördelning på solmotagaren i Stirlingmotorn. Projektets angreppssätt har varit från forskning vid KTH, analyser och testning av Azelio samt konstruktion och produktion vid Brogren Industries. Målet med projektet har visat sig vara möjlig att nås genom:

  1. Materialbyte på receiver
  2. Belägga kavitet och solreceiver
  3. Ny typ av värmeväxlare (solfångare) där arbetsgasen omsluts av flytande natrium

Resultat och förväntade effekter

Analyser visade att valt material för ny receiver inte hade tillräcklig styrka vid önskad temperatur samt svetssvårigheter, varför projektet omformulerades. Tester vid KTH visade att värmeförlusten minskas några procent när rätt val görs av beläggning och form av kavitet. Den nya värmeväxlarens rör är omslutna av flytande natrium, vilket ger bättre och jämnare värmeutbyte med motorns arbetsgas. Brogrens utförde utvecklingsarbete i lasersvetsning och tillverkade hårdvaran. Denna integrerades in i en ombyggd solmotor och de experimentella testerna utfördes av Azelio.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i samverkan mellan Kungliga Tekniska Högskola, Azelio AB (f.d. Cleanergy) och Brogrens. Projektledningen och sammanhållningen har utförts av Azelio. De analytiska och experimentella testerna i KTH utfördes av doktoranden Jorge Garrido och sattes upp med hjälp av servicetekniker. Design och konstruktion av den nya värmeväxlare har gjorts av Azelio. Produktion och framtagande av nya lasermetoder utfördes av Brogrens. Slutligen gjordes ombyggnad av solmotorn och integreringen av den nya värmeväxlaren samt testning på Azelio.

Koordinator CLEANERGY AB
Projektledare Lars Gustavsson
Bidrag från Vinnova 2 867 000 kronor
Projektets löptid 2016 - 2019
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Metalliska material: FoU-projekt med sikte mot marknaden