Utveckling av elektroplåt för elmotorer till fordon (E-STATE)

Målet med projektet E-STATE är att utveckla en ny legering för elektroplåt med förbättrad hållfasthet och magnetiska egenskaper, med syftet att öka prestandan hos eldrivna fordon, och därmed accelerera elektrifieringen av vägtrafik.

Tidigare har en förstudie utförts inom nyckelområden för planeringen av detta projekt. Det är särskilt viktigt att öka hållfastheten hos elektroplåt, samtidigt som de magnetiska egenskaperna förbättras, med bibehållna eller stärkta aspekter kring ekonomi, process- och bearbetningsförmåga samt återvinningsbarhet ur livscykelperspektiv. Detta fordrar samarbete i värdekedjan för materialet från flytande stål till slutligt elfordon och projektet omfattar expertis på ståltillverkning, stansningslaboratorium, fordonskonstruktion och tillverkning, med stöd av forskningsinstitut som är specialister på modellering, karaktärisering och design av magnetiska och mekaniska egenskaper hos stål.

Förväntade effekter och resultat

Flera nya stålsammansättningar ska inledningsvis designas och tillverkas i laboratorium. Deras relevanta egenskaper ska undersökas och den mest lovande varianten ska tillverkas i industriell process, följt av konstruktion och tillverkning av flera motorprototyper innehållande det nya stålet. Prototypernas egenskaper ska mätas och därmed validera det nya materialet prestationsförmåga.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i nio arbetspaket.

AP1: Material property evaluation

AP2: Laboratory scale production of new material

AP3: Characterization of material properties

AP4: Industrial feasibility assessment

AP5: industrial scale production trails

AP6: Motor design and prototyping

AP7: Measurement and simulation of motor performance

AP8: Reporting

AP9: Project management

 

Koordinator: Surahammars Bruk

Projektets löptid: 2021 - 2023