Värmebehandling och Stålval för Driftsäkra Elektrifierade Drivlinor (HeatDrive)

Elektrifiering medför en snabb omställning inom industrin, vilken redan erbjuder lastbilar och bussar med batteridrift på marknaden mot vissa kundsegment. Omställningen har dock bara börjat och många utmaningar kvarstår. Till exempel att elektrifiera fjärrtransporter, vilket kräver kompakta, lätta och högeffektiva drivlinor för att skapa plats för batterier och samtidigt hålla mängden till ett minimum. Utmaningarna ger möjlighet för svensk metall-, fordons- och tillverkningsindustri att öka sin konkurrenskraft via material- och tjänsteutveckling för att möta de ökade kraven på kraftöverförande komponenter. Ett krav gäller utmattningslivslängd när varvtalen i drivlinorna ökar, vilket bedöms ge mer än tio gånger fler lastcykler.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer utveckla labbmetodik för att kontrollerat testa och kartlägga de skademekanismer som accentueras när lastcyklerna ökar. Därmed ges förutsättningar att besvara vilka av befintliga tillverkningskoncept som bäst svarar mot de ökade kraven samt bygga kunskap för fortsatt material- och processutveckling inom industrin för att finna ännu bättre lösningar.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i femton arbetspaket.

AP1.E1: Konceptutveckling

AP1.E2: Tillverkning

AP1.E3: Karaktärisering

AP1.E4: Utmattning och frakto.

AP1.E5: Analys och rapport

AP2.E1: Konceptutveckling

AP2.E2: Tillverkning

AP2.E3: Karaktärisering

AP2.E4: Utmattning och frakto.

AP2.E5: Analys och rapport

AP3.E1: Litteraturstudie

AP3.E2: Utbildningsmaterial

AP3.E3: Slutrapport

AP3.E4: Seminarium

AP3.EX: Projektledning

 

Koordinator: RISE IVF

Projektets löptid: 2021 - 2023