Machining of AM components (MacAM)

Marknaden för additiv tillverkning komponenter i nya stål växer för varje år. Då den additiva tillverknings-processen minimerar materialanvändning och tillåter nya avancerade strukturer, så finns stora möjligheter till förbättring av tidigare komponenter. Men en additivt tillverkad komponent är inte färdig, ytorna på komponenterna måste efterbearbetas för att uppnå rätt toleranser och ytjämnhet. Men bearbetningstekniken för dessa komponenter är komplicerad och har ännu stora kunskapsluckor.

Nya extremt hårda och nötningsbeständiga material kan tillverkas med additiv tillverknings-teknik och möjliggör effektivare lösningar, men dessa material har ingen bakgrundsforskning på bearbetningen. Projektets syfte är att undersöka bearbetningsmöjligheten av dessa nya superhårda material för att skapa rekommendationer för industrin om hur nya additivt tillverkade material kan bearbetas och användas.

Förväntade effekter och resultat

TRL nivån för bearbetningsteknikerna ska ökas från TRL 2 till TRL 4 och möjliggöra kostnadseffektiviseringar på 40 procent med användande av avancerade metalliska AM-material. Denna höga hårdhet som finns i de nya AM materialen skapar nya krav på bearbetningsprocesserna. Projektet kommer att utveckla processer för bearbetning av dessa AM material med fräsning och slipning.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i fem arbetspaket.

AP1: Design, material selection and printing

AP2: Selection and planning of machining operation and tests

AP3: Machining tests and evaluation

AP4: Dissemination

AP5: Project administration and Reporting

 

Koordinator: Swerim

 

GUIDELINE för bearbetning och slutförande av AM-komponenter

Projektet MacAM:s guideline delar med sig av kunskap och information om AM-processens olika steg för att en komponent ska kunna tillverkas och slutföras. 

Ladda ner och läs MacAM:s guideline