Slaggbildningsförlopp i LD genom innovativ kalkanvändning (Slaggkontroll I)

I LD-processen har slaggen ett flertal uppgifter. Slaggen bör ha en hög kapacitet att extrahera föroreningar. Den bör vara möjlig att återvinna såväl internt som externt. Slaggen bör dessutom ha egenskaper som gör det möjligt att täcka infodringen för att på så sätt minimera slitaget och möjliggöra reparation. Detta medför att kraven på slaggen kommer vara olika i olika delar av processen.

Projektet ska möta de industriella utmaningarna i att förbättra slaggbildningsförloppet och kvaliteten hos den slutliga slaggen för att på så sätt minimera infodringsslitage samtidigt som mer slagg kan återvinnas. Idag tillsätts ett överskott av kalk till processen för att säkerställa en hög föroreningskapacitet vilket ofta resulterar i en sönderfallande och oanvändbar slaggprodukt. Därför måste utvecklingen av ett optimerat förfarande för slaggbildartillsatser ske baseras på en grundlig förståelse för slaggbildningen. En optimerad och med tiden varierande slaggsammansättning kan erhållas genom att tillsätta slaggbildarna, kalk och dolomit i mindre mängder under hela blåsningen.

Förväntade effekter och resultat

Projektet syftar dels till att utveckla en ny slaggprovtagare vilket skulle möjliggöra slaggprovtagning under drift. Användningen av slaggprovtagaren kommer att demonstreras i fullskaleförsök och kommer att ha ett långvarigt värde oberoende av andra resultat. De slaggprov som tas kommer sedan att användas för att bekräfta teoretiska studier av slaggbildningen. För att initialt få en snabb kalkupplösning kommer en slagg-boosterbrikett baserad på kalk att utvecklas.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i fem arbetspaket.

AP1: Slag information

AP2: Equipment development – slag sampling

AP3: Lime containing booster briquette

AP4: Verification of sampling equipment

AP5: Project management

 

Koordinator: Luleå Tekniska Universitet