Innovativ plåtformningsmetod för konsumentnära produkter (STILride)

Bockning är en relativt enkel och billig bearbetningsmetod, men har begränsningar i vilka former som kan uppnås eftersom bockningen sker längs räta linjer. Traditionellt används därför bockning för enklare former, där formgivningen för den aktuella komponenten eller produkten är mindre viktig. I detta projekt utforskas möjligheterna med ett helt nytt sätt att designa- och konstruera i fem formgivningsstudier med duplex stålplåt som råmaterial. Ny mark bryts dels genom att en traditionell syn på bockning utmanas, men även genom att bockning längs kurvor inkluderas i designen och genom att använda "blancformning" för att göra det möjligt att bocka duplex plåt.

Förväntade effekter och resultat

Lyckas projektet öppnas en potential att på sikt utveckla nya digitaliserade värdekedjor kring avancerad stålplåt, där även små verkstäder, med relativt enkel utrustning kan ”vika fram” skräddarsydda produkter med attraktiv formgivning med hjälp av robotiserad bockning och laserteknik. Potentialen kan överföras även på andra metallplåtar och även inspirera till andra värdekedjesamarbeten vilket gör att projektet skapar nytta för hela innovationsområdet.

 Projektet är ett samarbete mellan en branschorganisation, två småföretag, två större företag och ett forskningsinstitut som samtliga på olika sätt kan nyttiggöra och sprida resultaten.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i tio arbetspaket.

AP0: Projektkoordinering och -ledning

AP1.1 Konceptuell designutveckling

AP1.2 Teknisk designutveckling

AP1.3 Produktionsutveckling

AP1.4 Montering

AP1.5 Metodbeskrivning och övrig rapportering

AP2.1 Dokumentation och kommunikation som skildrar innovationsprocessen

AP2.2 Utställningsexemplar

AP2.3 Övrig kommunikation

AP2.4 Teknikspridning

 

Koordinator: Jernkontoret

Projektets webbplats: stilride.com