Risker för väteförsprödning i automativstål (HyTrans)

Bilindustrins högsta prioritet är att reducera utsläpp av koldioxid och i den jakten är viktminskning en viktig del. Risken för väteförsprödning (hydrogen embrittlement, HE) är begränsande för användningen av de allra högsta hållfastheterna och en anledning till tveksamhet inför de nya typerna av stål, så kallat tredje generationens stål. Målet för projektet HyTrans är att utreda hur allvarlig denna risk är och att identifiera motåtgärder för att kunna utnyttja stålens egenskaper vid tillämpningar i bilindustrin.

Förväntande effekter och resultat

Projektet ska nå målet genom att:

- Korrelera risken för väteförsprödning för olika stål och olika korrosionsskydd med restspänningsnivåer, vätehalter och mikrostrukturer

- Föreslå förändringar i de olika stegen av värdekedjan för att få en säker användningen av höghållfasta stål i bilindustrin genom rekommendationer avseende ståltyper, korrosionsskydd, formningsprocesser och användningsmiljöer.

Ett korrosionsskydd på plåten är ett krav från bilindustrin och nödvändigt för att uppnå en hög livslängd. Dessa kan omfatta varmgalvanisering (GI), elförzinkning (EG), Aluminium-kisel (AlSi) eller Galvanneal (GA).

Det huvudsakliga syftet med detta projekt är att möjliggöra säker användning av avancerade höghållfasta stål i bilindustrin med avseende på väteförsprödning. Detta kommer att vara i form av riktlinjer för att undvika HE i stål i fordon med förslag på HE-risk på grund av miljöer, material, deformationsnivåer och steg i tillverkningsprocesserna.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i åtta arbetspaket.

AP1: Material delivery

AP2: Post-processing

AP3: Hydrogen content and trapping ability in the microstructure

AP4: Characterisation of residual stresses by lab-XRD and synchrotron diffraction

AP5: Eval. of HE sensitivity using lab and field exposure

AP6: Post-characterisation of specimens after HE testing

AP7: Analysis and correlation of results

AP8: Administration, coordination and dissemination of the results

 

Koordinator: SSAB EMEA