Legeringsutveckling för väterelaterade applikationer (ALL4HYDRO)

Grönt väte, som är en koldioxidutsläppskälla netto-noll, är "lösningen" på många nuvarande och framtida miljö- och hållbarhetsutmaningar. En effektiv implementering av väte (H2) i samhället kräver dock rätt infrastruktur; Utvecklingen av sådana har nyligen accelererats med mer än 300 miljarder dollar i investeringar globalt. Det övergripande målet för ALL4HYDRO-projektet är att bidra till en snabb utveckling av efterfrågan på infrastruktur som stöder ett effektivt genomförande av H2 i samhället.

Förväntade effekter och resultat

ALL4HYDRO ska specifikt identifiera utmaningar och lösningar för att förbättra prestanda hos metalliska material som används för komponenter i H2-värdekedjan, från produktion till distribution/lagring och konsumtion. Följaktligen integrerar projektet algoritmer med hög kapacitet, termodynamiska beräkningar och empirisk modellering i moderna legeringsdesignstrategier (legeringar med hög entropi), samt en experimentell genomförbarhetsstudie för validering. Att utveckla nästa generation hållbara legeringar med förbättrad livslängd i tuffa miljöer kommer att påskynda implementeringen av H2 i många sektorer, från transport till hushåll.

Resultaten av detta projekt kommer att påverka och förbättra effektiviteten i H2-värdekedjan, vilket möjliggör minskning av tillhörande kostnader och därmed gör denna ovärderliga energikälla mer konkurrenskraftig med befintliga lösningar (till exempel fossila bränslen).

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i tre arbetspaket.

AP1: Overview of metallic materials in the hydrogen cycle

AP2: Alloy design

AP3: Experimental feasibility study

 

Koordinator: Tekniska högskolan i Jönköping

Projektets löptid: 2021 - 2022