Produktiv laserspiralsvetsning (PULSE)

PULSE

Syfte och mål

Målet var att ta fram en lösning för spiralsvetsade rör med laser, för både höghållfast stål 1.8976 och rostfritt 1.4404. Alvenius vill kunna erbjuda marknaden ett starkare, miljövänligare och mindre energikrävande alternativ i form av laserspiralsvetsade rör, samt kunna nå nya marknader för rostfria spiralsvetsade rör. Genom litteraturstudien, svetstester och automationslösningen visade projektet att det är fullt möjligt utifrån styrande krav.

Resultat och förväntade effekter

Projektgruppen har genom litteraturstudien från Mälardalens Högskola och praktiska prov visat att ett metodbyte till lasersvetsning i höghållfast stål (som 1.8976 och rostfritt 1.4404) är fullt möjligt vid tillverkning av spiralsvetsade rör under kraven i PED och styrande standarder. Resultatet kommer hjälpa i fortsatta satsningar, där målet är att genomföra ett fullskaleprojekt med en laserinstallation i befintlig produktionslinje. Med metod och materialval hoppas marknaden i slutändan kunna erbjudas både en ny effektivare produkt, men även en mer kostnadseffektiv och miljösmart sådan.

Upplägg och genomförande

Med utgångspunkt från litteraturstudien genomfördes fyra omgångar svetsprov, med olika processparametrar och fogberedning, hos Permanova Lasersystem AB. Proven har granskats enligt styrande standarder och krav i PED. Den stora utmaningen var att klara duktiliteten/brottförlängningen efter svetsning, som orsakar en försprödning i värmepåverkad zon. PED ställer direkta krav på minsta brottförlängning för att förhindra att spröda brott uppstår ur säkerhetssynpunkt. Utifrån provsvaren utfördes en optimering av svetsparametrar med avseende på ökad brottförlängning.

Koordinator AKTIEBOLAGET ALVENIUS INDUSTRIER
Projektledare Stig Wikner
Bidrag från Vinnova 709 000 kronor
Projektets löptid 2016 - 2017
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Metalliska material: FoU-projekt med sikte mot marknaden