Utvärdering av nya klippmetoder för elektroplåt för att minska de elektriska förlusterna i elektriska fordon (CuttingEdge)

För elektriska fordon är det viktigt att få ned de elektriska förlusterna i elmotorerna, som består av laminerad elektroplåt. Dagens klipp/stans-teknologi medför skador som försämrar de magnetiska egenskaperna, vilket resulterar i högre förluster. Det finns således ett behov att minska klippskadorna för att minimera förlusterna.

Förväntade effekter och resultat

Detta projekt är inriktat på att utvärdera nya klippmetoder för elektroplåt som ger mindre skador än dagens teknik. Projektet är indelat i två delar, den första delen är inriktad mot klippteknik för prototyptillverkning och den andra delen är inriktad mot högvolymstillverkning.

Vid prototyptillverkning används ofta laserskärning då det är dyrt att ta fram stansverktyg. Laserskärning ger större skador än stansning och därmed större förluster. Detta leder till att det inte går att verifiera en optimerad motordesign genom att tillverka en prototyp. Det finns därför ett stort behov av en klipprocess som kan användas för att ta fram prototyper och som ger likvärdiga magnetiska egenskaper som stansning. För prototyptillverkning kommer skärning med en laserstråle som leds genom vattenstråle att studeras.

För högvolymstillverkning finns det ett behov av dels mindre skador på grund av klipprocessen, dels att gå mot tunnare plåt. Tunnare plåt leder till mindre förluster, men det är också svårare att stansa och det är dessutom svårare att hantera tunnare plåt. För högvolymstillverkning kommer stansning med hjälp av elektromagnetisk pulsteknik att studeras.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i sex arbetspaket.

AP1: Laser cutting with a beam guided by water jet

AP2: Cutting with electromagnetic pulse technology

AP3: Investigation of magnetic properties

AP4: Investigations of mechanical pproperties. SEM, EBSD and nanoindenter will be used

AP5: Conceptual study - EMPT

AP6: Webinar and final report

 

Koordinator: Swerim

Projektets löptid: 2021 - 2022