Objektiv klassificering av metallyor (METALsurf)

Stora kostnader och ledtidsförluster skapas av returnerade aluminiumprodukter –till stor del i onödan. En stor del av reklamationerna av metallprodukter beror på visuella ytfel och defekter. Det finns idag en mängd bransch- och företagsinterna klassificeringssystem som oftast skiljer sig mellan olika leverantörer och kunder, och mellan olika branscher. Till exempel används olika system beroende på om ytan skall exponeras utomhus eller inte, vilka estetiska krav som kännetecknar branschen, vilka krav slutkunden förväntas ha och så vidare.

Förväntade effekter och resultat

Projektet avser att med stöd av objektiv och ISO-baserad 3D ytmätteknik, och studier av användares och kunders upplevda kvalitet att utarbeta generella riktlinjer för en mätbar och toleranssatt klassificering av visuella objektiva såväl som subjektiva krav på strängpressade- och pressgjutna aluminium- och valsade stålytor. Målet med projektet är att ta fram kunskap och metoder som helt eller delvis kan användas för utveckling av objektiv klassificering av visuella krav på produktytor från profil till bearbetad och ytbehandlad slutprodukt.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i fem arbetspaket.

AP1: Standardisering och karakterisering

AP2: Metrology och Kansei engineering

AP3: Aluminiumytor –klassificering

AP4: Stålytor –klassificering

AP5: Projektledning och resultatspridning

 

Koordinator: Högskolan i Halmstad