Flexibel implementering av nya stål för ökad komponentprestanda (FLIMPS)

För att öka prestanda och livslängd på metalliska komponenter inom till exempel fordon- och gruvindustrin krävs att företag kan gå över till mer avancerade och högpresterande stål än vad som traditionellt används idag. Nya stål måste effektivt kunna implementeras i dagens produktionsprocesser för att möjliggöra flexibla materialval för hög komponentprestanda. Projektet syftar till att utveckla och förbättra implementering av nya stål i lågtrycks-processerna lågtrycksuppkolning (LPC) och plasmanitrering (PN), som båda är relativt nya värmebehandlingsprocesser.

Förväntade effekter och resultat

Effektiv implementering av nya stål kräver utveckling av digitala verktyg för process-beredning av värmebehandling. Verktygen behöver ta hänsyn till stålets kemiska samman-sättning, processdata och önskade egenskaper för slutprodukt. Utgångspunkten är att nyttja befintliga mjukvaror från ugnsleverantörer som kombineras med kommersiella mjukvaror. Resultatet blir förbättrad beredning där ugnsprogram skapas med hänsyn till stålsort och komponent. Målsättningen är att minska implementeringstid, processtid, kassationer och att öka utvecklingstakten genom att underlätta införandet av nya stålsorter och därmed möjliggöra slutkomponenter med avsevärt högre prestanda än dagens produkter.

Den värdekedja som beaktas är från stålverk (legeringssammansättning) – värmebehandling (processparametrar, inverkan av legeringssammansättning) – färdig komponent (utmattnings-egenskaper, hårdhet, mikrostruktur). De digitala verktygen hanterar de två första stegen och verifieras i det tredje.

Projektets mål är att med hjälp av digitala verktyg öka flexibiliteten, minska kassationer och korta ledtider för processberedning vid värmebehandling för att möjliggöra införandet av nya stål för högpåkända komponenter, beroende på stål och komponent.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i tre arbetspaket.

AP1: Lågtrycksuppkolning (LPC)

AP2: Plasmanitrering

AP3: Projektledning

Koordinator: RISE IVF