Flexibel processoptimering av varmvalsning av långa produkter (FlexRoll)

Projektet FlexRoll ska utveckla ett nytt användarvänligt och flexibelt simuleringsverktyg för varmvalsning av långa produkter. Arbetet består i att vidareutveckla RollSim, som är ett befintligt simuleringsverktyg, ursprungligen utvecklat för trådvalsning vid höga hastigheter.

RollSim kan prediktera temperaturutvecklingen och formen av varmvalsad tråd, men verktyget är inte komplett och är starkt begränsad till trådblocket i slutet av processen. Inom begränsningarna är det ett mycket användbart verktyg för ökad förståelse för hur materialegenskaper beror på processparametrar och spårserier.

Förväntade effekter och resultat

Nyttan med en vidareutveckling är att ge ökad förståelse genom visualisering av materialets beteende där det finns utrymme för kalibrering och optimering. Operatörer och användare kan på ett snabbt och flexibelt sätt förstå processparametrar för att planera och optimera valsprocesser av långa produkter Med stöd av simuleringar kan antalet försökskampanjer reduceras inför en omställning av material och produktprogram där material annars riskerar att skrotas.

För tillfället är RollSim anpassat till just trådvalsning vid snabba förlopp. Det har klargjorts i en förstudie att det finns brister i programvaran vid simulering av långsammare processer med en bredare variation av spårserier och kylsekvenser. Målet med fortsatt utveckling är att anpassa programvaran till hela processkedjan från grovvalsning till slutdimension. RollSim ska vidareutvecklas men förbli användarvänligt, robust och ge tillräckligt goda resultat för beslut vid flexibla omställningar. Verktyget kan vara ett delsteg för att minska antalet iterationer med andra, mer avancerade och tidskrävande simuleringsprogram under en processutveckling.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i sex arbetspaket.

AP1: Grafiskt användargränssnitt

AP2: Import och export

AP3: Materialmodul

AP4: Termisk lösare

AP5: Icke-symmetri

AP6: Administration

 

Koordinator: Swerim

Projektets löptid: 2022–2025