Avancerade mjukmagnetiska material för högre effektivitet i batteridrivna system (MAGMA)

I MAGMA används pulvermetallurgi för att förbättra de elektromagnetiska egenskaperna i magnetmaterialet via skräddarsydda mikrostrukturer. Metodiken baseras på välkända mekanismer som styr samspelet mellan mikrostruktur och magnetiska egenskaper.

På senare år ses ett ökat behov av högfunktionella mjuka magnetiska kraftelektronikmaterial för ett brett användningsfält som spänner över förnybar kraftnätsintegration, transportelektifiering och kraftnätsmodernisering. I ny teknik inom kraftelektronik, blir de magnetiska komponenterna en game changer i kraftomvandlingsprocessen. Materialurval är extremt viktigt för att uppnå den bästa balansen mellan funktionalitet och kostnad.

Förväntade effekter och resultat

I MAGMA kommer nya amorfa legeringar att designas med den senaste teknologin och framställas som nanokompositstrukturer. Och, ett nytänkande koncept där nitrider i Fe-baserade material, testas och utprovas för pulvermaterial. Iterativa försök ska utföras i en stor testmatris och utvalda varianter tas därefter fram som net shape kompositmaterial. Omfattande karaktärisering av materialegenskaper utförs för att skapa förståelse för kopplingarna mellan mikrostruktur och elektromagnetiska egenskaper. En prototyp för ett DC/DC inverter test kommer att tillverkas. Potentiella nya applikationer för materialen, och de steg som krävs för implementering, skall identifieras.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i fyra arbetspaket.

AP1: Design and manufacturing of amorphous alloy powders

AP2: Coating, densification and material characterization of amorphous nanocomposites

AP3: Nitrided metal powder magnets

AP4: Scalability investigation

 

Koordinator: Swerim

Projektets löptid: 2022–2024