Metallkompetens II

För att möta metallbranschens behov av kompetensutveckling behövs inte bara utbildningsmaterial. Materialet måste också presenteras på ett sådant sätt att målgruppen kan ta till sig det och materialet måste uppdateras på ett ändamålsenligt sätt allt eftersom nya rön presenteras inom området. Speciellt för företag är det dessutom av stor vikt att kunna validera kvalifikationer hos medarbetarna. Målet med Metallkompetens II är att en plattform som ger god åtkomst till digitalt anpassat och uppdaterat utbildningsmaterial om metall ska finnas på plats vid projektslut och ett valideringssystem.

Förväntade effekter och resultat

Projektet bygger vidare på det arbete som gjorts inom Metallkompetens och ska:

1) ta fram material där luckor uppdagats (främst inom svetsteknik och aluminium)

2) anpassa befintligt material till ett digitalt format

3) bygga och en flexibel digitala plattform med anpassade ingångar för den som ska lära ut respektive lära sig

4) utarbeta ett valideringssystem med Gjuterihandboken som testfall

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i 17 arbetspaket.

AP1: Projektledning

AP2: Plattformsutveckling

AP2.1: Ledning och strategi

AP2.2: UX/Design

AP2.3: Teknisk utveckling

AP3: Anpassning av utbildningsmaterial

AP3.1: Kravspecifikation för material

AP3.2: Kvalitetsgranskning av material

AP3.3: Figursättning av utbildningspaket

AP3.4: Jernkontorets utbildningspaket

AP3.5: Översättning av Aluminiumläran

AP4: Validering av kompetensutveckling

AP4.1: Valideringsmetoder

AP4.2: Utvärdering av valideringsmetod

AP5: Utbildningsmaterial inom svetsteknik

AP5.1: Materiallära för svetsare

AP5.2: Svetsningens materialteknologi

AP5.3: Behovsbild av svetslitteratur

 

Koordinator: Jernkontoret