Kvalitetsförbättring i stränggjutningsprocessen av stål genom utvecklingen av övervaknings- och rådgivningssystem baserade på avancerad avkänning och modelleringsverktyg (ImproveCast)

Avancerade nischade stålkvaliteter är centrala för svenska stålindustrin. Dessa stålkvaliteter är svåra att produceras genom stränggjutningsprocessen då det normalt krävs en noggrann kontroll av stelning för att undvika defekter. Stränggjutning av dessa kvaliteter kan uppnås genom justering och kontroll av värmeöverföring i kokilen då upp till 90 procent av ytfel uppstår nära menisken under tidiga stadier av stelningen. IMPROVE-CAST har som mål att visualisera och optimera värmetransport genom en noggrann övervakning av kokilen med ett visualiseringssystem baserat på återanvändbara ekonomisk fiberoptiska sensorer.

Förväntade effekter och resultat

Projektet har som mål att visualisera och optimera värmetransport genom en noggrann övervakning av kokilen med ett visualiseringssystem baserat på återanvändbara ekonomisk fiberoptiska sensorer. Systemet kommer att utvärderas genom omfattande verksförsök och laboratoriemätningar kombinerat med avancerade CFD-FEM modelleringar. Projektet syftar också till att ta fram en predikteringsalgoritm som baseras på erhållna data från mätsystemet online. Dessutom skapar de högupplösningsmätningarna en ytterligare möjlighet att mer detaljerat utvärdera egenskaper hos gjutpulver i mer detalj. I slutändan kommer alla utvecklade verktyg, tekniker och modeller att användas för att förstå och optimera värmeöverföringsmekanismer under stränggjutning mot ökad effektivitet och förbättrad kvalitet.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i åtta arbetspaket.

AP1: Development, manufacturing and installation of temperature monitoring system

AP2: Detailed characterization of casting mould powders

AP3: 1st measurement campaign and collection of process data

AP4: Simulation of heat transfer and mould powder performance

AP5: Analyzing of the obtained process data

AP6: Developing advisory warning system

AP7: Final plant trials for testing developed systems and tools

AP8: Project administration, result evaluation, future activities and reporting

 

Koordinator: Swerea MEFOS