Resurseffektiv matarlös gjutning med induktionsvärmning (Remi)

Delprojektet Remi har som mål att validera om en induktionsutrustning kan användas för att påverka flytbarheten av en järnbaserad smälta.

En ny teknik som radikalt kan förbättra tillverkningen av gjutgods utvecklades i Metalliska materials projekt MatarTek. Projektet visade hur induktionsvärmning effektivt minskade matarstorleken vid stålgjutning och kunde därmed påvisa ett ökat materialutnyttjande. Inom MatarTek diskuterades det om induktionsvärmning i stället skulle kunna användas direkt på smältan. Konceptet skulle innebära att man drastiskt minskar behovet av matare. Men idén är oprövad och det finns flera tekniska och praktiska utmaningar. Man behöver därför, genom gjutförsök, undersöka om flytbarheten kan förbättras genom att tillsätta ett induktionsfält.

Förväntade effekter och resultat

Delprojektet Remi:s syfte är att visa hur dessa tekniska och praktiska utmaningar kan lösas och det slutgiltiga målet är att uppnå en matarlös gjutning med ett maximalt materialutnyttjande.

Traditionellt är utbytet mycket lågt vid gjutning av stål eftersom matarna utgör upp till hälften av den totala gjutvikten. Genom att minska antalet matare skulle utbytet förbättras. Målet med delprojektet är att bekräfta att induktionsvärme kan användas för att förbättra smältans flytbarhet i järnbaserade smältor. När delprojektet är avslutat ska en serie experiment genomförts som visar hur induktionsutrustningen kan användas för att öka smältans flytbarhet, vilket i sin tur leder till minskat behov av matare och förbättrat materialutnyttjande.

Planerat upplägg och utförande

Delprojektet är uppdelat i fyra arbetspaket.

AP1: Tillverkning och design av gjutformar

AP2: Gjutförsök

AP3: Utvärdering

AP4: Rapportering och projektledning

 

Koordinator: RISE

Projektets löptid: 2023 - 2024