Effekter och defekter – inledande implementering av hållbar ytbedömning av aluminiumprofiler (AluSurf)

Delprojektet AluSurf ska paketera det demo-verktyg för att klassa, beskriva och bestämma metallytor, som i det tidigare projektet METALSURF togs fram digitalt i form av en App, för att kunna testas och implementeras av medverkande företag.

Idag beror reklamationer av extruderade aluminiumprofiler till största delen av visuella ytfel. Befintliga system för att klassificera visuella metallytor har stora brister i form av icke-standardiserade, subjektiva mätbara skalor mellan aktörerna längs värdekedjan. För att underlätta kommunikationen togs ett demo-verktyg fram inom projektet METALsurf med syfte att objektivt klassa, beskriva och bestämma ytor kopplade till identifierade värdekedjor.

Förväntade effekter och resultat

Utbildningsmaterial baserat på ’train the trainer’ konceptet kommer att tas fram kopplat till App:en som ska kunna nyttjas och förstås av operatörer såväl som av designers och säljare. Utbildningsmaterialet ska användas för att utbilda och träna personal i hur App:en ska användas, samt metodiken bakom. En workshop kommer att hållas för att utbilda budbärare till att sprida materialet.

Planerat upplägg och utförande

Delprojektet är uppdelat i tre arbetspaket.

AP1: Projektledning och koordinering

AP2: Digitalisering av framtaget arbetsverktyg, samt uppbyggnad av defekt- och effektbibliotek

AP3: Framtagning av utbildningsmaterial för användning av ytklassningsverktyget

 

Koordinator: Högskolan i Halmstad

Projektets löptid: 2023 – 2024