Provningsmetoder för säker användning av metalliska material i vätgas (HyMech)

Väteteknologier kommer att vara avgörande för att klara av omställningen till ett fossilfritt samhälle. Tillämpningar som kommer att spela en roll i denna omställning är exempelvis hur kol kan ersättas med vätgas i ståltillverkning, bränsleceller som använder vätgas för att framställa elektricitet och gasturbiner som kan använda sig av ren vätgas. Lagring och transport av väte kommer också att vara avgörande för att klara denna omställning, och framgångsrika tillämpningar kräver att materialens interaktion med väte är kartlagda.

Förväntade effekter och resultat

Väteförsprödning är ett välkänt fenomen som kan leda till katastrofala materialbrott. För att kunna tillverka komponenter som säkert kan användas i vätgasmiljöer krävs det att man har kännedom om materialets beteende i en sådan miljö vilket i detta sammanhang kan omfatta både låga och höga temperaturer samt mycket höga gastryck.

Vid konventionella metoder för att studera väteförsprödning mättas materialet med väte genom katodisk laddning och provas mekaniskt under konstant last eller långsam töjningshastighet. Dessa förhållanden är dock inte jämförbara med den miljö som materialet stöter på i vätgastillämpningar, så det finns ett brådskande behov av att utveckla mekaniska provningsanläggningar som kan efterlikna sådana miljöer.

Målet med HyMech är att specificera behoven för mekanisk provning av material i miljöer som är relevanta för nuvarande och framtida vätgastillämpningar. Projektet kommer att omfatta en kartläggning av olika tillämpningar, provningsanläggningar och standarder samtidigt som projektets partners aktivt kan definiera och utveckla idéerna kring sina provningsbehov. På så sätt kan förutsättningar för en unik svensk anläggning för mekanisk provning i vätgasmiljö skapas.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i fyra arbetspaket.

AP1: Roadmap regarding needs for material data in hydrogen environment

AP2: SoA testing facilities and methods available including standards

AP3: Implementation plan for a new testing facility

AP4: Project management and dissemination

 

Koordinator: Swerim

Projektets löptid: 2021 - 2022