Fossil free steelmaking in Sweden – Transformation of an industry

Under det senaste decenniet har den svenska stålindustrin gått från att ha setts som en reaktiv, tung och smutsig industri till att bli en agendasättare och ledare för fossilfri industriell omvandling. När påståenden om industriomvandling ofta är av varnande karaktär, erbjuder förändringsberättelsen om Sveriges stålindustri inspiration, oväntade vändningar och framför allt mycket uppmuntrande resultat i vad som fortfarande måste beskrivas som ett tidigt stadium.

Förväntade effekter och resultat

Projektet syftar till att kartlägga och analysera nyckelfaktorerna som har möjliggjort och underlättat innovationsresan för fossilfri stålproduktion i Sverige. Projektet kommer att undersöka förändringarna i tankeprocesser, organisatoriska förändringar och engagemang hos interna förändringsledare som har resulterat i reduktionsprocesser av stål med hjälp av väte i kommersiell skala och andra åtgärder för en fossilfri industri. En nyckelfråga är vad man kan lära av stålindustrins omvandling för att vårda och driva andra transformativa förändringsprocesser.

Planerat upplägg och utförande

Det enskilda projektet är uppdelat i tre arbetspaket.

AP1: Informant interviews and document reviews

AP2: Workshops with reference group

AP3: Analysis and report

 

Koordinator: SEI

Projektets löptid: 2022