FurAM släpper rapport om additiv tillverkning

FurAM syftar till att sammanfatta den senaste tekniken för additiv tillverkning inom metalliska material, utvärdera den aktuella statusen för den färdplan som togs fram inom projektet RAMP-UP samt effekten av finansiering. Dessutom har uppdaterad information om de mest prioriterade behoven från industrin i Sverige samlats in. Detta har resulterat i en rapport som går att ladda ner och läsa nedan.

Rapporten visar att prognoserna för metall -AM -marknaden fortfarande är optimistiska. Den utbredda industrialiseringen tar dock längre tid än väntat. Framsteg har gjorts när det gäller många av de utmaningar som RAMP-UP pekade på, men fler insatser behövs på alla områden.

Ladda ner FurAM:s rapport här

Läs mer om FurAM här

Läs mer om RAMP-UP här