Färdplan för forskning och innovation för industrialisering av additiv tillverkning av metaller i Sverige (Ramp-Up)

Ramp-Up

Syfte och mål

Målet med projektet var att ta fram en väl förankrad färdplan för forskning och innovation för industrialisering av additiv tillverkning (AM) av metaller i Sverige. Färdplanen har tagits fram och har stöd bland många olika svenska intressenter inom området.

Resultat och förväntade effekter

Att ha en gemensam färdplan är en förutsättning för att nå följande vision: Under de närmaste fem åren ska ett stort antal små, medelstora och stora företag ha utvärderat AM och hittat sin inriktning för hur just de bäst utnyttjar AM för att stärka sin konkurrenskraft, både nationellt och internationellt. Inom 20 år är visionen att Sverige genom en snabb och resurseffektiv industrialisering har fått en dominerande ställning avseende landets nyckelkompetenser samt är en ledande leverantör inom ett antal områden och applikationer.

Upplägg och genomförande

Projektet har kartlagt state-of-the-art för additiv tillverkning av metall, skapat en vision på kort och lång sikt och identifierat prioriterade forsknings-och innovationsfrågor för snabb industrialisering av AM i metall i Sverige. Därefter har en färdplan tagits fram. Öppna workshops med stort deltagande från många intressenter har säkerställt en bred förankring av färdplanen. Upplägget visade sig vara lyckosamt och genomförandet har löpt enligt plan, mycket tack vare ett brett stöd, stort intresse och en engagerad projektgrupp.

Kartläggningen finns att läsa här

Projektets andra rapport finns att läsa här

Färdplanen/slutrapport från Ramp-up finns att läsa här

Koordinator Swerea KIMAB AB
Projektledare Annika Strondl
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid 2016 - 2017