Snabb slagganalys för processtyrning och återvinning (Slagg Online)

Med en snabbare analys av slaggens kemi finns nya möjligheter för bättre processtyrning och därmed besparingar både i energi och råmaterial. Det är dessutom möjligt att en snabbare slagganalys kan möjliggöra styrning av slaggens sammansättning för utökad användning av slaggen som sekundär råvara. I projektet Slagg Online utvecklas en ny metod för analys av slagg.

För att utvärdera genomförbarheten till processtyrning tar Slagg Online sin utgångspunkt i ett specifikt viktigt fall, halten järnoxid (FeO) vid ljusbågsugn (EAF). FeO-halten påverkar skumningen och om en tillräckligt noggrann analys av järnoxid kan uppnås med tillräcklig snabbhet är det till exempel möjligt att styra syrgasblåsningen vid ljusbågsugn. FeO-halten i slaggen är dessutom ett viktigt indirekt mått på metallsmältan, så som halten fosfor och kol i stål.

Förväntade effekter och resultat

Med en snabbare analys av slaggens kemi finns nya möjligheter för bättre processtyrning och därmed besparingar både i energi och råmaterial. Det är dessutom möjligt att en snabbare slagganalys kan möjliggöra styrning av slaggens sammansättning för utökad användning av slaggen som sekundär råvara. I projektet utvecklas en ny metod för analys av slagg. För att utvärdera genomförbarheten till processtyrning tar projektet sin utgångspunkt i ett specifikt viktigt fall, halten järnoxid (FeO) vid ljusbågsugn (EAF). FeO-halten påverkar skumningen och om en tillräckligt noggrann analys av järnoxid kan uppnås med tillräcklig snabbhet är det till exempel möjligt att styra syrgasblåsningen vid ljusbågsugn. FeO-halten i slaggen är dessutom ett viktigt indirekt mått på metallsmältan, så som halten fosfor och kol i stål.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i sex arbetspaket.

AP0: Projektledning och dissemination

AP1: Behovsanalys och materialinsamling

AP2: Labbmätningar och analysutveckling

AP3: Industriförsök och utvärdering av potential

AP4: Automatisering

AP5: Konsortiebyggande och projektplanering

 

Koordinator: Swerim

Projektets löptid: 2021-2023