Nybliven doktor i metallurgi

Den 12 maj försvarade Ida Strandkvist framgångsrikt sin doktorsavhandling med titeln "Minimisation of chromium leaching from low-alloy electric arc furnace slag by mineral modifications", vid Luleå tekniska universitet.

Ida Strandkvists forskning har fokuserat på att förhindra kromlakning från ljusbågsugnsslagg, en restprodukt som uppkommer vid skrotbaserad ståltillverkning. Genom att undersöka beståndsdelarna i slaggen och därefter ändra sammansättningen kan kromet fås att stanna kvar i slaggen istället för att läcka ut i omgivande miljö. Det medför att slaggen blir en användbar produkt istället för att klassas som avfall. Att använda de restprodukter som stålindustrin producerar är resurseffektivt och bidrar till hushållning av jungfruligt material och andra naturresurser.

Delar av forskningen har bedrivits inom Jernkontorets teknikområde 55, Restprodukter. Projekten I-slag och Minrent finansierades av Vinnova inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

Läs hela artikeln hos Jernkontoret