Spårbarhet av material – en nyckel till ökad hållbarhet

Den 22 oktober höll de fem materialrelaterade strategiska innovationsprogrammen Swedish Mining Innovation, PiiA, BioInnovation, RE:Source och Metalliska material ett inspirationsseminarium om spårbarhet för hållbara värdekedjor. Seminariet – som spelades in och kan ses i efterhand – inspirerade till nya samarbeten som kan realiseras genom samverkan mellan innovationsprogrammen och delegationen för cirkulär ekonomi.

Syftet med seminariet var att öka kunskapen om befintliga initiativ och öka samverkan över branschgränser. Seminariet – som spelades in och kan ses i efterhand – inspirerade till nya samarbeten som kan realiseras genom samverkan mellan innovationsprogrammen och delegationen för cirkulär ekonomi.

Spårbarhet av material krävs för att kunna erbjuda hållbarhet som kundvärde. Tillverkningsindustrin strävar därför efter att kunna visa att en leverans tillkommit i en alltigenom hållbar värdekedja. Det finns flera tekniker och redskap för att säkra spårbarheten.

– Förbättrad spårbarhet av material öppnar så många dörrar till framtiden. Att veta exakt hur ett material är framställt skapar förutsättningar för ökad cirkularitet och ger användaren möjligheten till hållbara val, för att nämna några, säger Gert Nilson, programchef för Metalliska material och teknisk direktör på Jernkontoret.

Läs mer och se film från seminariet hos Jernkontoret