Metalliska material har farten uppe

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material har funnits sedan 2013. Nu har programmet beviljats en tredje etapp. De projekt som finansieras av programmet följs med spänning. Exempelvis av Gert Nilson som är programchef och har varit med sedan programmet startade.

Vad anser du varit de största framgångarna under etapp ett och två?

- Den korta sammanfattningen är att det syns väldigt tydligt att det skett en kunskapsöverföring från forskarsamhället till industrin, där kunskapen börjat omsättas till nytta. Det är egentligen vad de här programmen syftar till, berättar han för Metal supply.

Läs hela artikeln hos Metal Supply