Stilfold kunde ha gjort Guldbron grönare

Stilride startade som ett enskilt projekt inom Metalliska material. Vid avslutningen under 2020 hade projektet skapat en färdig prototyp för den elektriska scootern SUS1 och framför allt utvecklat den unika och innovativa tillverkningstekniken Stilfold. Nu har Stilride räknat ut hur stor miljöbesparing som kunde ha gjorts om Guldbron, den nya bron vid Slussen i Stockholm, hade tillverkats med Stilfold-tekniken.

Stilfold kan enklast beskrivas som en origami-liknande process. Rätt format skärs ut ur stålplåt som sedan kan vikas till rätt form. Slutresultatet har inte bara ett unikt utseende, utan också en rad miljöfördelar jämfört med traditionell tillverkning.

Läs hela artikeln hos Jernkontoret