Restprodukter kan bli framtidens vattenrening

Järn- och stålbranschens restprodukter kan bli framtidens vattenrening, det visar Metalliska materials nyligen avslutade forskningsprojekt MINRENT. Det är dock en bit kvar innan det finns en kommersiell produkt.

Vattenrening blir allt viktigare i samhället, det gäller allt från avloppsreningsverk till industriella avloppsvatten som uppstår i många process- och basindustrier. I utvecklingsprojektet Minrent har järn- och stålbranschen visat att slagg som tillverkas i produktionsprocessen och som har ett högt kalkinnehåll är ett utmärkt material för att rena vatten med. Det är dessutom ett material med stor specifik yta där reaktion kan ske.

— Kväve och fosfor som kommer från jordbruk och enskilda avlopp orsakar övergödning som är ett stort miljöproblem. Du behöver inte komma långt utanför ett samhälle förrän det inte finns kommunalt avlopp. Därför har vi undersökt om vi kunde rena bort fosfor med vårt restmaterial, men vi upptäckte att vi även kan rena bort vissa metaller, säger Björn Haase biproduktsansvarig hos Höganäs.

Läs hela artikeln hos Process Nordic

 

Läs mer om Metalliska materials projekt MINRENT här