LKAB miljardsatsar för fossilfritt järn

Tack vare jätteinvesteringar i vätgasbaserad teknik kan Sverige bli inte bara det första landet i världen med fossilfri stålproduktion utan också det första landet som kan exportera fossilfritt järn till hela världen.

Det svenska gruvbolaget LKAB har i dagarna presenterat hur den vätgasbaserade tekniken som utvecklas inom HYBRIT-projektet möjliggör för gruvföretaget att gå från produktion av järnmalmspellets till att producera järn utan koldioxidutsläpp.

Teknikskiftet till vätgas innebär att de verkligt stora effekterna uppstår genom att ny teknik bidrar till att förändra värdekedjan för järn- och ståltillverkning globalt. När LKAB kan förse världen med koldioxidfritt järn bidrar det till omställningen genom att göra det möjligt för morgondagens järnvägar, vindkraftverk, elbilar och industrimaskiner att produceras fossilfritt.

Läs mer hos Jernkontoret