HYBRIT:s pilotanläggning tar form

Det väldiga projektet för SSAB, LKAB och Vattenfall att bli fossilfria går vidare. Nu börjar den första pilotanläggningen ta form ute på SSAB:s område i Luleå.

På den nya försöksanläggningen ska SSAB producera stål helt utan användningen av fossila bränslen. 
Istället för förbränning och reducering med kol och koks ska vätgas och eldrivna ugnar ersätta den gamla tekniken.

Idag står LKAB och SSAB för en tiondel av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Och det är främst från förbränningen av koks i SSAB:s masugnar som är källan. Men att ersätta eldarna med elektriskt drivna ugnar har ett problem – det kommer gå åt betydligt mycket mer elektricitet.

Läs och hör hela inslaget hos P4 Norrbotten