Basindustrin: ”Gör en fossilfri omstart”

Coronakrisens ekonomiska konsekvenser blir nu alltmer påtagliga. Men statens och andra aktörers kraftsamling för ekonomisk återhämtning får inte försena arbetet med att nå klimatmålen. Omstarten av ekonomin måste leda till en fossilfri framtid, skriver vd:arna för LKAB, Vattenfall och SSAB, i en debattartikel hos Dagens Industri.

I spåren av Coronakrisen kapar företag nu sina kostnader och skjuter på investeringar för att möta svagare efterfrågan och vikande intäkter. SSAB, LKAB och Vattenfall är inga undantag. Många företag behöver även pausa nödvändiga gröna satsningar för att klara krisen. Det finns också en uppenbar risk att politiker och myndigheter, upptagna med hanteringen av Coronakrisen, inte har möjlighet att prioritera långsiktigt nödvändiga åtgärder för klimatomställning. Det vore ödesdigert att missa ett unikt tillfälle att säkra en nödvändig omställning av ekonomin.  

Som företrädare för gruv-, stål- och energisektorn ser vi istället ännu större anledning att prioritera gröna investeringar för fossilfritt stål. Vår bedömning är att vi inte har råd att tappa tempo i industrins omställning inte ens i nuvarande situation. Vi har möjligheten att starta om ekonomin, stärka svensk konkurrenskraft och skapa fler jobb, samtidigt som vi löser klimatkrisen. Den chansen måste vi ta. 

För tre år sedan bildade SSAB, LKAB och Vattenfall HYBRIT - ett initiativ för att utveckla världens första fossilfria ståltillverkningsteknik. Med HYBRIT utmanar vi en tusen år gammal teknik genom att använda fossilfri el och vätgas istället för kol och koks. En helt fossilfri värdekedja skapas från gruva till färdig stålprodukt. Biprodukten blir då helt vanligt vatten istället för koldioxid. Efter omfattande forskning i laboratoriemiljö, byggs just nu världsunika pilotanläggningar i Luleå och Malmberget som ska tas i drift till hösten. 

I dagarna tas nästa viktiga steg. Vi förbereder nu för en demonstrationsanläggning i industriell skala. Parallella samråd inleds på två platser i Norrbotten, Luleå och Malmberget. Val av plats har stor inverkan på framtida konkurrenskraft. Ambitionen är att börja bygga anläggningen inom tre år. Samtidigt planerar SSAB att ställa om stålverket i Oxelösund med målet att erbjuda fossilfritt stål på marknaden redan 2026. 

Läs hela debattartikeln hos di.se